- A mások boldogulása iránti túlzott aggódásra -
“Különösen figyeljünk arra, hogy csak akkor segítsünk másoknak, bárkiről legyen is szó, ha a segítség vágya valóban Lelkünk parancsa, belülről fakad és nem pedig rosszul értelmezett kötelességtudatból, amit valaki bebeszélt nekünk, vagy ránk kényszerített.” dr. Edward Bach

Katángkóró – Chicory

Katángkóró, az anyaság virága

Azok számára, akik eltúlozzák a mások szükségletei és jóléte iránti aggódást, akik hajlamosak túlzásba vinni a gyermekeikről, rokonaikról, barátaikról való gondoskodást, s mindig akad valami, amit rendbe hoznának. Folyamatosan javítják az általuk rossznak ítélt dolgokat, s mindezt nagyon élvezik. Megkövetelik, hogy szeretteik állandóan a közelükben legyenek.

Kulcstünetek:

 • önzés, birtokló hajlam, egoizmus
 • mások felett való uralkodás
 • kritikus szemléletű, mindenbe beleszól
 • nem tud úgy adni, hogy ne várna valamit cserébe

Vasfű – Vervain

Vasfű, a lelkesedés virága

Azoknak, akiknek szilárd elképzeléseik vannak az életről, amelyek meggyőződésük szerint helyesek, s amelyeken csak nagyon ritkán változtatnak. Legfőbb vágyuk, hogy a körülöttük élőket is megtérítsék saját életszemléletüknek. Erős akaratúak és bátrak, mivel mindig biztosak abban, amit tanítani akarnak. Ha megbetegszenek, még sokáig talpon maradnak, és folytatják munkájukat akkor is, amikor mások már régen feladták volna.

Kulcstünetek:

 • képtelen mások nézőpontját elfogadni
 • túlzott lelkesedés, akár fanatizmus is
 • túlbuzgóság

Szőlő – Vine

Szőlő, a tekintély virága

Nagyon tehetséges emberek, akik biztosak saját képességeikben és magától értetődőnek tartják a sikert.

Nagy elbizakodottságukban úgy vélik, hogy mindenkinek hasznára válna, ha hagyná magát meggyőzni, s úgy csinálná a dolgait, ahogyan ők maguk csinálják, vagy ahogyan helyesnek tartják. Ha betegek, ápolóikat is irányítani akarják.

Szükséghelyzetben nagyon értékesek lehetnek.

Kulcstünetek:

 • zsarnokoskodás, rugalmatlanság
 • próbál uralkodni másokon
 • erőszakos, büszke
 • kiváló vezető, minden helyzetből talál kiutat

Bükkfa – Beech

Bükkfa, a tolerancia virága

Azoknak, akik mindenben a szépet és a jót akarják meglátni, s habár sok minden rossznak tűnik, képessé akarnak válni a dolgok mélyén rejtező jó megragadására. Toleránsabbá, elnézőbbé és megértőbbé akarnak válni, hiszen minden lény útja más, s mindenki a saját tökéletesítésén munkálkodik.

Kulcstünetek:

 • másokkal szemben intoleráns
 • állandóan másokat bírál, nagyon kritikus
 • türelmetlen embertársai hibáival szemben
 • arrogancia, ingerült reagálás

Forrásvíz – Rock Water

Forrásvíz, a rugalmasság gyógyírja

Azoknak, akiknek életfelfogása túlságosan szigorú. Megtagadják maguktól az élet kellemes dolgainak élvezetét, mivel úgy vélik, azok nem egyeztethetők össze munkájukkal.

Keményen kormányozzák önmagukat. Bármit megtesznek, amiről úgy gondolják, hogy egészségüket, erejüket, aktivitásukat szolgálja. Remélik, hogy életükkel példát szolgáltatnak másoknak, akik az ő elképzeléseiket követik majd, és ezáltal jobb emberekké válnak.

Kulcstünetek:

 • rugalmatlanság
 • önmegtartóztatás
 • nagyon magas mércét állítanak önmagukkal szemben, tökéletességre való törekvés